index1.jpg

ŽUPA

BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

Raspored

Mise

Župni ured

Radno vrijeme (do 15.1.) 

od ponedjeljka do petka

od 9:00 do 11:00  

 

u ljetno doba

(srpanj i kolovoz)

od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00.

Nedjeljom - 8:00,  9:30, 18:30

Blagdanom - 8:00,  18:30

Radnim danom - 18:30

od 3. - 15. 1. u 18:00

Subotom - 8:00

Crkva je otvorena

svaki dan od 09:00 do 12:00

i od 17:00 do 19:00.

od 3. - 15. 1. od 7:00-12:00

valpovo.png
index2.png

Crkva Bezgrešnog začeća

Blažene Djevice Marije

Župa Valpovo

Crkva_Valpovo_34_edited.jpg
marija.png

Nebeska Majko,

moli za nas!

Sva si lijepa, o Marijo! 
I ljage grijeha istočnoga nema na tebi!
Ti, slavo Jeruzalema! Ti, radosti Izraela! 
 Ti, svijetli uresu našega naroda! 
 Ti, zagovornice grešnika! O, Marijo!  O, Marijo! 
Djevice ti premudra! Majko naša preblaga! 
Moli se za nas! Posreduj Majko, za nas, kod Isusa, svoga Sina.
U Začeću svome, Djevo, bila si bezgrešna.
Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila. 

  • foto1
  • video1
  • Facebook