top of page
Growth

Statistika

Broj i struktura stanovnika (stanje dana 1. siječnja 2020.) oznaka *približno

Ukupni broj stanovnika u župi: 8.550*

Broj stanovnika u župi u Valpovu: 7.576*

Broj stanovnika u filijali Nard: 516*

Broj stanovnika u filijali Šag: 429*

Broj stanovnika u filijali Vinogradci: 256*

Ukupni broj rimokatolika u župi 7.500*

Broj domaćinstava u cijeloj župi: 2.900*

Broj blagoslovljenih domova:                                                       

Filijale Valpova, ukupno blagoslovljeno 275

Valpovo bez filijala 1.811

Valpovo ukupno 2.086

Sakramenti i sprovodi u 2019.

krštenja: 71 (od toga 39 muške i 32 ženske djece);

sprovodi: 122 (od toga 52 neproviđenih,
od toga 60 muških, 62 ženskih pokojnika);

vjenčanja: 33;

pričesti: 60.000;*

krizmanici: 62;

prvopričesnici: 67;

bolesnici: 150.*

 

 

STATISTIKA ŽUPA BOCANJEVCI

Broj i struktura stanovnika (stanje dana 1. siječnja 2020.)

Ukupni broj stanovnika u župi: 620

Broj stanovnika u Bocanjevcima: 455

Broj stanovnika u filijali Gorica: 165

Ukupni broj rimokatolika u župi: 528

Broj domaćinstava u cijeloj župi: 175*

Broj blagoslovljenih domova: 161

Sakramenti i sprovodi u 2019.

krštenja: 0;

sprovodi: 8;

vjenčanja: 3;

pričesti: 2.000*;

krizmanici: 9;

prvopričesnici: 0;

bolesnici: 15

UZDRŽAVANJE CRKVENE IMOVINE

Čišćenje i uređenje crkve povjereno je župljankama, koje petkom od 8:00 čiste crkvu pod vodstvom časnih sestara. Cvijeće za crkvu priprema cvjećarnica Dalia (gđa. Ksenija Buzinac).

Generalno čišćenje crkve obavlja se jedanput godišnje, neki četvrtak u večernjim satima, pod dogovoru s vodstvom DVD Valpovo, uoči devetnice i blagdana Bezgrešnog začeća BDM.

Čišćenje i uređenje okoliša crkve isto je tako važna kao i uređenje unutrašnjosti. Košnju trave obavlja netko od mlađih župljana ili župni vikar. Brigu o nasadima u župnom dvoru vodi Rudolf Fuderer, član ŽEV, cvjećarnica i rasadnik Orhideja, Valpovo. Navodnjavanje travnjaka servisira PŠENO, d.o.o. Održavanje okoliša, a pogotovo skupljanje (odnosno ne-bacanje) papira i drugog smeća dužnost je svakog člana župne zajednice.

Održavanje liturgijske odjeće i sakristansku službu u župnoj zajednici vode časne sestre.

Milostinja je dar župi od koje se podmiruju redoviti troškovi župe, pastorala, režije, redovito održavanje crkvenih objekata i sl. Često je milostinja najsitniji novac koji se nađe u džepu. Ne treba pretjerivati u sitnicama.

Službu skupljanja milostinje pod misom nedjeljom i blagdanom obavljaju odrasli vjernici, članovi ŽEV ili ministranti.

Darovi za crkvu. Župni ured je pravna osoba koja ima u svom vlasništvu crkvene objekte koje služe za djelovanje župe i okupljanje župljana i drugih vjernika na bogoslužje i druga pastoralna okupljanja. Župna zajednica je odgovorna za izgradnju, uzdržavanje i popravak župne imovine.

Obnova župnog doma i dvora je bila od jeseni 2014. do proljeća 2019. (blagoslovljen 25. lipnja 2019.)

Od 2020./2021. počinje gradnja Memorijalnog centra Matija Petar Katančić na mjestu pomoćnih i gospodarskih zgrada (šupa) u župnom dvoru. Investitor je EU fond preko Grada Valpova.

Od 2020./2021. počinju zaštitni i sanacijski radovi na pročelju (fasadi) župni crkve. Investitor je EU fond preko Grada Valpova.

Uz to treba nastaviti s prikupljanjem darova župljana za obnovu i održavanje župnih zgrada i slijedećih godina, darom od 20 kn mjesečno, uplatom u župnom uredu ili uplatom na račun Internet bankarstvom.

Lukno je obvezni godišnji doprinos župljana za župu. Lukno je prihod župe (ne župnika!), a koristi se za redovite potrebe župe. Lukno nije »pretplata« za sprovod. Lukno se plaća po bračnom paru (obitelji) 100 kn. Lukno se može platiti u bilo koje doba godine. Neki bi platili lukno samo u godini u kojoj nešto trebaju od župe (krštenje, pričest, krizma, sprovod). Lukno se plaća od godine vjenčanja ili godine doseljenja u župu. Svi imaju pravo primati sakramente i blagoslovine, sudjelovati na bogoslužju i župnom pastoralnom programu. Isto tako imaju dužnost plaćati lukno.

Ako se lukno ne plaća redovno, to treba učiniti u prigodama kada se traže sakramenti ili blagoslovine u župi (kod krštenja, sprovoda, prve pričesti, krizme i sl.). Od 2001. godine lukno je u cijeloj Nadbiskupiji izjednačeno i to 100 kn po paru. Od 2001. godine lukno je prihod župne blagajne.

Lukno na filijalama:

Nard 11. listopada 2020. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30

Šag 11. listopada 2020. plaćanje lukna od 15:30 do 16:30.

Vinogradci 15. studenog 2020. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00.

Bocanjevci, plaćanje lukna i zvonarine, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom.

Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu župnog doma.

Dar za blagoslov obitelji/doma nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i Nadbiskupiji.

Župna kartoteka se popunjava i ispravlja još uvijek. Oni koji to dosada nisu ispunili obrazac za župnu kartoteku trebaju ispuniti podatke o svojoj obitelji i domaćinstvu na formularu kartoteke koji možete dobiti u župnom uredu. Podatke treba donijeti u župni ured.

Prihodi i rashodi župne blagajne: Od 1. siječnja 2001. u svim biskupijama HBK uveden je financijski sustav s novim odredbama o prihodima i rashodima župe.

Redoviti prihod župne blagajne: milostinja, lukno, darovi za blagoslov kuće, takse od vjenčanja, sprovoda, krizme, takse za potvrdnice, posvjedočenja i izvadaka iz matičnih knjiga, darovi za krštenje, stipendiji od misnih binacija i trinacija (2. i 3. treća misa u danu) (jedan misni stipendij ide predsjedatelju) idu za redovite poslovanje župe. Pojedinačni i skupni darovi vjernika za gradnje i obnove crkvenih objekata i drugih dobročinitelja i sponzora, društveni prilozi od gradova, županija i od Države, ako je župi potrebna pomoć za investicije ide isključivo za gradnje i obnove crkvenih objekata.

Redoviti rashodi župne blagajne: nagrade klera (plaća župnika i pastoralnih suradnika iz redovitih prihoda župe, a ne od Države), crkvenih službenika i suradnika, potrebe bogoslužja i pastorala, troškovi domaćinstva, režijski troškovi, troškovi prijevoza (do 500 km).

Izdaci iz župne blagajne za nadbiskupijske potrebe: obiteljski dar (10 kn po članu župe, ukupno 75.000,00 kn u župi Valpovo), milostinje od Cvjetnice, Uskrsa, misijske nedjelje, nedjelje Caritasa, Bogojavljenja i prigodnih milostinja po odredbi Nadbiskupa ili HBK, od pristojbe za vjenčanje 150 kn, od pristojbe za ukope 100 kn, binacije i trinacije, 5% od plaće župnika za mirovinsko osiguranje klera, pola od takse za krizmu i druge kancelarijske pristojbe. U župi Valpovo to je ukupno s obiteljskim darom oko 140.000,00 kn godišnje.

Mise koje se upisuju u župnom uredu i koje se služe u župnoj crkvi upisuju se za dva polugodišta. Za prvih šest mjeseci u godini i drugih šest mjeseci u godini, prema najavi u župnim oglasima. Za svaki dan se upisuje dvije misne nakane koje će služiti župnik i župni vikar. Kumulativne nakane su zabranjene. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno biti prisutan kod mise, osim po volji. Upise misa bez određenog datuma (nevezane mise) preporuča i Đakovačko-Osječka nadbiskupija, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se pomaže.

  • foto1
  • video1
  • Facebook
bottom of page