duhovni.png
molitva 6.jpg
Dragi vjernici,
 
u želji da vam ponudimo zanimljivo štivo koje će obogatiti vaš vjerski život, nudimo vam u "Duhovnom kutku" slijedeće sadržaje:
 

Promatrajući medije kao posljedicu povijesno-znanstvenog procesa po kojem čovječanstvo “napreduje sve više u otkrivanju i bogatstava i vrijednosti što ih krije sve što je stvoreno“ , Crkva je često izražavala svoje uvjerenje da su ona, kako je ustvrdio Drugi vatikanski koncil, “zapanjujući izum tehnike” koji već sada mnogo čini u pogledu zadovoljavanja čovjekovih potreba, a može činiti još i više. 


“Crkva u njima gleda ‘darove Božje’ koji će po providnosnom Božjem naumu povezati međusobno ljude bratskom svezom, da se slože s njegovom spasiteljskom voljom.”

pastoralni naputak o sredstvima društvenog priopćavanja “Communio et progressio”, objavljen 1971.


Promatrajući sredstva društvenog priopćavanja,  u tom svjetlu, otkrivamo da ona “mnogo pridonose odmoru i naobrazbi i širenju i učvršćivanju Božjega kraljevstva.”


Crkva prema sredstvima društvenog priopćavanja ima dvojak cilj. 
-    poticanje njihova pravilnog razvoja i pravilnog korištenja za razvoj čovjeka, pravde i mira
-    za unapređenje društva na mjesnoj, nacionalnoj i općoj razini u svjetlu općeg dobra i u duhu  solidarnosti.


MOGUĆNOSTI I IZAZOVI 

“Komunikacija koja se zbiva u Crkvi i po Crkvi bitno se sastoji od naviještanja radosne vijesti Isusa Krista. Ona je navještaj evanđelja kao proročke i oslobađajuće riječi koja je upućena ljudima našega doba; ona je usred radikalne sekularizacije svjedočenje za božansku istinu i za transcendentnu sudbinu čovjeka; ona je usred sukoba i podjela odluka za pravdu i solidarnost sa svim vjernicima u službi zajedništva među narodima, nacijama i kulturama.”

To je nužno za djelotvorno komuniciranje s ljudima, osobito s mladeži, koja je prožeta iskustvom te nove tehnologije, ali također da bi se tom tehnologijom bolje koristilo. 

Sredstva društvenog priopćavanja pružaju važne dobrobiti i prednosti:
-     “donose vijesti i izvješća o vjerskim događajima, idejama i osobama. 
-    Ona su prenosioci evangelizacije i kateheze. 
-    Iz dana u dan pružaju nadahnuće, ohrabrenje i mogućnost sudjelovanja u bogoslužju osobama vezanim uz kuće ili ustanove. 
-    Taj sustav omogućuje ljudima izravni i neposredni pristup važnim vjerskim i duhovnim izvorima –velikim bibliotekama, muzejima i bogoslužnim mjestima, dokumentima Učiteljstva, spisima otaca i naučiteljâ Crkve i stoljetnoj vjerskoj mudrosti. 

Duhovni kutak

vrijeme za sebe i Boga

  • foto1
  • video1
  • Facebook