Župna kateheza

šk. godina 2020./2021.

duhovni1.png

Vjeroučitelji u osnovnoj školi u Valpovu:

Čs. Danijela Škoro, vjeroučiteljica

Anica Zrna, vjeroučiteljica

Marija Nenadić, vjeroučiteljica

Bocanjevci: Ana Marija Runje, vjeroučiteljica

Šag: Marija Nenadić, vjeroučiteljica

Vinogradci: Kristina Sušić, vjeroučiteljica

Nard: Ana Marija Runje, vjeroučiteljica

Vjeroučitelji u srednjoj školi u Valpovu:

Č s. Vlatka Bratinšćak, vjeroučiteljica

Marija Jelkić, vjeroučiteljica

 

Vjeroučitelji i animatori župne kateheze:

VALPOVO:

vlč. Zvonko Mrak, župnik

vlč. Luka Ćosić, župni vikar

č. s. Vlatka Bratinšćak, vjeroučiteljica

č. s. Danijela Škoro, vjeroučiteljica

Dominik Đurkić, vjeroučitelj

Ivana Horvat, vjeroučiteljica

Tatjana Kusalić, vjeroučiteljica

Anica Zrna, vjeroučiteljica

Gorana Bebeši, animatorica

Jasmina Cvenić, animatorica

Elizabeta Dinković, animatorica

Erika Lovrić, animatorica

Ankica Ranogajec, animatorica

 

BOCANJEVCI:       vlč. Luka Ćosić, župni vikar
                                 Ana Marija Runje, vjeroučiteljica

NARD:                      Ankica Ranogajec, animatorica
                                 Ana Marija Runje, vjeroučiteljica

ŠAG:                         vlč. Luka Ćosić, župni vikar
                                 Marija Nenadić, vjeroučiteljica

VINOGRADCI:        vlč. Luka Ćosić, župni vikar
                                 Kristina Sušić, vjeroučiteljica

SASTANCI:              28. kolovoza 2020. (petak) sastanak ŽEV, ŽPV, vjeroučitelja i animatora župne kateheze, u 19:00

                                 30. studenog 2020. (ponedjeljak) sastanak ŽPV, vjeroučitelja i animatora župne kateheze, u 19:30

                                 5. svibnja 2021. srijeda) sastanak ŽPV, vjeroučitelja i animatora župne kateheze, u 19:30

                                 27. kolovoza 2021. (petak) sastanak ŽEV, ŽPV, vjeroučitelja i animatora župne kateheze, u 19:00

 

Raspored župne kateheze šk. g. 2020./2021.

Župna kateheza po tjednom rasporedu je u pravilu u suprotnoj smjeni od škole ili u večernjim satima, a uvijek izvan obveznih školskih aktivnosti.

Župna kateheza po tjednom rasporedu određena je u župnom kalendaru od rujna do prosinca i od siječnja do svibnja.

Župna kateheza je obvezna za 2. i 3. r. OŠ – za prvopričesnike, za 1. i 2. r. sr. šk. – za krizmanike.

 

2. razred OŠ – utorak 9:00 ili 16:00

Erika Lovrić, Jasmina Cvenić

 

3. razred/prvopričesnici – srijeda, 9:00 ili 16:00

upis 21. rujna 2020. u 19:00

č. s. Danijela Škoro, Anica Zrna

 

dječji župni zbor Mirjam, 1. do 8. razred – petak u 12:30

č. s. Danijela Škoro

 

mali liturgijski čitači, 5. do 8. razred – petak u 13.30

č. s. Danijela Škoro

 

ministranti – subota u 12:00

vlč. Luka Ćosić, župni vikar

vlč. Zvonko Mrak, župnik

 

dramska skupina, 5. do 8. r. OŠ – subota u 10:00

Gorana Bebeši

 

1. razred srednje škole TEEN STAR, – srijeda u 19:30

upis 23. rujna 2020. u 19:30

Tatjana Kusalić, Ivana Horvat

2. razred srednje škole/krizmanici – utorak u 19:30

upis 6. listopada 2020. u 19:30

upis 28. rujna 2021. u 19:30

vlč. Luka Ćosić, župni vikar,

č. s. Vlatka Bratinšćak

Davor Šamadan, vjeroučitelj

 

zbor mladih – nedjelja u 17:15

č. s. Danijela Škoro

 

mladi/srednjoškolci – petak u 20:30

vlč. Luka Ćosić župni vikar

 

Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika

subota: Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00.

vlč. Luka Ćosić, župni vikar

Bocanjevci, mladi, srijeda u 20:30 vlč. Luka Ćosić, župni vikar

Nard, Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze

Na početku školske i vjeronaučne godine je zaziv Duha Svetoga i molitva za novu školsku godinu na katehetsku nedjelju, 20. rujna 2020. na misi u 9:30. i 19. rujna 2021.

Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda u Valpovu na početku školske i vjeronaučne godine prema župnim oglasima, 18. rujna 2020.

Božićna i uskrsna ispovijed za školsku djecu u Valpovu od 4. do 8. razreda u prvom tjednu došašća, od 1. prosinca 2020. i u drugom tjednu Korizme, od 1. ožujka 2021. prema župnim oglasima.

  • foto1
  • video1
  • Facebook