top of page
vjeronauk.png

Osnovne molitve

OSNOVNE MOLITVE KOJE TREBA ZNATI SVAKI KRŠĆANIN

 

OČE NAŠ

ANĐEOSKI POZDRAV

APOSTOLSKO VJEROVANJE

ČIN VJERE, UFANJA I LJUBAVI

MOLITVA KRALJICE NEBA

10 ZAPOVIJEDI

TEMELJNE ISTINE

 

 

 

 

 

 

 

KRŠĆANSKI POZDRAV

Hvaljen Isus! Vazda budi! (Navijeke!) Hvaljen Isus i Marija!

ZNAK SVETOG KRIŽA

 U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

​DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom (Mt 22, 37).

2. Ljubi bližnjega svoga kao sam sebe (Lk 10, 27).

PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH

 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovijedane blagdane.

 2. Posti zapovijedane poste i u određene dane ne mrsi.

 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti

 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.

 5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

OSNOVNE KRŠĆANSKE DUŽNOSTI

1. Kloni se grijeha.
2. Drži Božje zapovijedi i živi kreposno.

DVIJE ZAPOVIJEDI NARAVI

 1. Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini!

 2. Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini!

 

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

 1. Krštenje,

 2. Potvrda,

 3. Sveta Pričest,

 4. Ispovijed,

 5. Bolesničko pomazanje,

 6. Svećenički red,

 7. Ženidba.

 

SEDAM DAROVA DUHOVA SVETOGA

 1. Mudrost,

 2. Razum,

 3. Savjet,

 4. Jakost,

 5. Znanje,

 6. Pobožnost

 7. Strah Božji.

 

ČETIRI STVARI POTREBNE DA SE SPASIMO

1. Vjera, 2. Ufanje, 3. Ljubav, 4. Dobra djela.

 

TRI NEPRIJATELJA NAŠE DUŠE

1. Svijet, 2. Đavao, 3. Neuredne sklonosti duše i tijela.

 

POSLJEDNJE STVARI ČOVJEKA

Smrt, sud, nebesko blaženstvo za dobre, a pakao za zle.

 

OSAM BLAŽENSTAVA

 1. Blaženi siromašni u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

 2. Blaženi žalosni, jer će se utješiti.

 3. Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.

 4. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi (pravde).

 5. Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići.

 6. Blaženi koji su čista srca, jer će gledati Boga.

 7. Blaženi miroljubivi, jer će se zvati sinovi Božji.

 8. Blaženi koji su prognani radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko (Mt 5, 3-10).

 

SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA

 1. Dvoumna savjetovati

 2. Neuka poučiti

 3. Grešnika pokarati

 4. Žalosna i nevoljna utješiti

 5. Uvredu oprostiti

 6. Nepravdu strpljivo podnositi

 7. Za žive i mrtve Boga moliti

 

SEDAM TJELESNIH DJELA MILOSRĐA

 1. Gladna nahraniti

 2. Žedna napojiti

 3. Siromaha odjenuti

 4. Putnika primiti

 5. Bolesna i utamničenika pohoditi

 6. Prognanika i izbjeglicu pomagati

 7. Mrtva pokopati.

 

NAJIZVRSNIJA DJELA MILOSRĐA

 1. Molitva

 2. Post

 3. Milostinja

 

TRI STVARI POTREBNE DA SE DOBRO PRIČESTIMO

 1.  Biti u milosti Božjoj, to jest bez smrtnoga grijeha.

 2. Ne jesti i ne piti ništa, osim vode, jedan sat prije sv. pričesti.

 3. Promišljati koga u pričesti primamo.

 

PET STVARI POTREBNIH DA SE DOBRO ISPOVIJEDIMO

 1.  Promisliti grijehe.

 2. Pokajati se za grijehe.

 3. Odlučiti temeljito da se nećemo više na grijehe vratiti.

 4. Ispovjediti pravo i skrušeno sve svoje grijehe.

 5. Izvršiti naređenu pokoru.

 

ČETIRI STVARI KOJIMA MOŽEMO POMAGATI DUŠAMA U ČISTILIŠTU

 1. Molitve,

 2. Dobra djela,

 3. Oprosti,

 4. Žrtva svete Mise

 

 

TRI EVANĐEOSKA SAVJETA

 1. Svojevoljno siromaštvo

 2. Vjekovita čistoća

 3. Potpuni posluh starješini u svakoj stvari koja nije grijeh.

 

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

 1. Oholost,

 2. Škrtost,

 3. Bludnost,

 4. Zavist,

 5. Neumjerenost u jelu i piću,

 6. Srditost,

 7. Lijenost.

 

ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA

 1. Ne ufati se u spasenje.

 2. Zlo se ufati u spasenje bez dobrih djela.

 3. Suprotiviti se istini poznatoj.

 4. Zavidjeti duhovnim dobrima svoga bližnjega.

 5. Otvrdnuti u grijehu.

 6. Ne pokajati se ni na smrti.

 

DEVET TUĐIH GRIJEHA

 1. Savjetovati na grijeh.

 2. Zapovijedati da se griješi.

 3. Pristati na tuđi grijeh.

 4. Navesti drugoga na grijeh.

 5. Hvaliti tuđe grijehe.

 6. Tajiti tuđe grijehe kad smo ih dužni očitovati.

 7. Ne pokarati tuđe grijehe.

 8. Pomagati drugoga u grijesima.

 9. Braniti tuđe grijehe.

Preuzeto sa stranice http://www.vojska-bezgresne.hr

molitva 3.jpg
Family Praying
 • foto1
 • video1
 • Facebook
bottom of page