top of page
informacije.png

ŽUPNI URED

Župa Valpovo

HR - 31550 Valpovo, Trg Kralja Tomislava 12

 

Radno vrijeme župnoga ureda:

od ponedjeljka do petka

od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00

u ljetno doba (srpanj i kolovoz)

od ponedjeljka do petka

od 9:00 do 11:00.

 

Uredovno je vrijeme za redovite potrebe, osim u hitnom slučaju, za sprovod ili ispovijed bolesnika!

 

Raspored Sv. Misa:

 

Nedjeljom:

mise 8:00, 9:30 i 18:30

Blagdanom:

mise 9:30 i 18:30

Radnim danom mise od ponedjeljka do petka u 18:30, a subotom u 8:00

u ljetnom vremenu, u srpnju i kolovozu, mise od ponedjeljka do subote u 8:00

U došašću mise zornice od 9. do 24. prosinca radnim danom u 6:30.

 

 

OTVORENA CRKVA svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. 

Subotom od 7:00 do 12:00

Nedjeljom od 7:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:30

U ljetnomvremenu, u srpnju i kolovozu, od 7:00 do 12:00. 

tel/fax: ++ 385 (0)31 651-513

zupa.valpovo@gmail.com

Poveznice

PREDLAŽEMO POVEZNICE (LINKOVI) NA SLIJEDEĆE STRANICE:

Glas koncila

Katolici

Ured za pastoral braka i obitelji pri HBK

Đakovačko-Osječka biskupija

http://www.vatican.va/

 

U ponedjeljak, 16. studenog 2020. novouređena je i otvorena nova web stranica župe Valpovo www.zupa-valpovo.com     

Stranicu su redizajnirali  Ivana i Dragan Francuz iz Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće, uz suradnju sa župnikom i župnim vikarom. Sadržaj stranici daje i župni arhivar g. Dragan Milošević. Foto materijalu je u glavnom autor g. Ladislav Padjen i arhiv: Župa Valpovo, Fotoklub Valpovo, ZTK Valpovo-Belišće, 

Stanica posjeduje sve aktualne događaje u župi i sav arhiv iz bliže i dalje prošlosti s velikom foto-galerijom. 

Web stranica je povezana sa stranicom župa Valpovo Facebook

Web stranica je dostupna i na „pametnim“ (android) telefonima.

 

Zvonko Mrak

Crkva_Valpovo_08.JPG

Župnik

U Valpovu se uz crkvu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije nalazi župni samostan.

Gradnja samostana je početa 1738. i ima površinu 360 m2.

U njemu se nalaze prostorije župnog ureda.


Župnik župe Valpovo je Zvonko Mrak. (Dekret)

Zvonko Mrak rođen je u Osijeku, 25. veljače 1958. Sin Ivana Mraka i Anđelke r. Kapec. Odrastao je u Koški. Osnovnu školu od 1965. do 1973. završio je u Koški.

1. i 2. razred gimnazije kao sjemeništarac Đakovačke biskupije  1973. do 1975. završio je u Zagrebu, na Interdijecezanskoj srednjoj školi, a 3. i 4. razred gimnazije 1975. do 1977. završio je na gimnaziji J. J. Strossmayer pri Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu.

Nakon vojnog roka u JNA u Trebinju i Doboju 1977./78.  kao bogoslov Đakovačke biskupije studirao je teologiju na Visokoj Bogoslovnoj školi u Đakovu od 1978. do 1984.

Za đakona je zaređen u Valpovu 8. prosinca 1982.

Na đakonskoj praksi na 6. godini bogoslovije bio je u župi sv. Josipa Radnika, Osijek 5, kod župnika vlč. Nikole Kerčova od rujna 1983. do siječnja 1984. te o Uskrsu 1984.

Za svećenika zaredio ga je mgsr. Ćiril Kos, dijecezanski biskup u Đakovu, u katedrali 29. lipnja 1984.

Mladu misu slavio je u Koški, 22. srpnja 1984. Za vrijeme župnika vlč. Adama Kovačeva. Propovijednik na mladoj misi bio je dr. Nikola Dogan, prof.

Župni vikar bio je u župi Svih Svetih u Đakovu od 1. kolovoza 1984. do 15. studenog 1986. za vrijeme župnika vlč. Ivana Janeša i vlč. Antuna Čečatke.

Upravitelj župe Svih Svetih u Đakovu bio je od 1. rujna 1985. do 1. studenog 1985.

Župnik je u župi Dobrog Pastira, Đakovo 2 od 16. studenog 1986.

U župi gradi župni dom od jeseni 1986. do proljeća 1989. 

Od kolovoza 1990. do 7. svibnja 1995. gradi župnu crkvu Dobrog Pastira.

Službu župnika u Đakovu završava 17. kolovoza 2012.

Imenovan je župnikom u Valpovu dana 18. kolovoza 2012.

Od 20. kolovoza 2020. imenovan i upraviteljem župe sv. Filipa i Jakova, ap. Bocanjevci, s filijalom Gorica.

Na filijali Vinogradci slavio je sa župljanima 100 godišnjicu filijale crkve BDM Kraljice 18. svibnja 2014. s misom u 17:00 koju je predslavio msgr. dr. Marin Srakić, Đakovačko-osječki nadbiskup u miru. Te godine je filijalna crkva temeljito obnovljena.

Na filijali Nard proslavio je sa župljanima 200godišnjicu filijalne crkve sv. Katarine 4. srpnja 2015. s misom u 10:00 koju je predvodio msgr. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup. Te godine je filijalna crkva temeljito obnovljena.

Od 2014. do 2019. obnovio je župni dom u Valpovu.

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavljen je 25. lipnja 2019. Mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetio je oltar župne crkve na misi u 10:00. i blagoslovio  novoobnovljeni župni dom.

Od rujna 2018. izdaje svake godine Župni običajnik Valpova.

 

Zvonko Mrak  je bio sudionik domovinskog rata kao vojni vikar u 122. brigade u Đakovu od ljeta 1991. do kolovoza 1992. i ima status Hrvatskog branitelja, s činom satnika, a kasnije i bojnika. Odlikovan je ordenom Hrvatskog tropleta od Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana.

zvonko_mrak.png

Kapelan

Župni vikar župe Valpovo je vlč. Luka Ćosić.

Luka Ćosić, rođen 22.listopada 1994. u Slavonskom Brodu od oca Ivice i majke Katice r. Đaković. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu u Osnovnoj školi „Hugo Badalić“. Srednjoškolsko obrazovanje završio u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji istovremeno boraveći u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Po završetku srednje škole,2013.godine, upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Za đakona je zaređen 21. listopada 2018. godine, đakonski praktikum obavljao je u župi sv. Jakova, apostola u Gunji. Za mladomisničko geslo izabrao je „Prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.“ (Ps 37,5). Mladu misu slavio je 7. srpnja 2019. godine u župi sv. Josipa Radnika (Slavonski Brod 3) u Slavonskom Brodu. U kolovozu iste godine postaje župni vikar župe Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu gdje je i danas.

Luka_Čosić.jpg

Đakon

Bruno Diklić rođen je 15. siječnja 1997. u Slavonskom Brodu. Dolazi iz župe sv. Dominika Savia (Slavonski Brod 7). Nakon završene Osnovne škole „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu, u lipnju 2011. upisuje Međubiskupijsko sjemenište na Šalati i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. Nakon položene državne mature, u rujnu 2015. primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu te započinje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za vrijeme studija dva je puta primio rektorovu nagradu i četiri puta dekanovu nagradu za izvrstan uspjeh. Bio je glavni urednik časopisa đakovačkih studenata Teofil (2016.-2020.) te glavni urednik lista đakovačkih bogoslova Poziv (2019./2020.). Uz posljednje dvije godine teološkog studija pohađao je i Srednju glazbenu školu Josipa Runjanina u Vinkovcima gdje je završio dvogodišnji ciklus pripremnog glazbenog obrazovanja (smjer glazbenik teoretičar). Diplomirao je 14. srpnja 2020. na KBF-u u Đakovu s temom »Psallite sapienter« (Ps 47, 8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji. Za đakona Đakovačko-osječke nadbiskupije zaredio ga je msgr. dr. Đuro Hranić 11. listopada 2020. u đakovačkoj prvostolnici. Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata (br. 854./2020.) đakonski pastoralni praktikum vrši u župi Valpovo od 30. listopada 2020. do 23. svibnja 2021.

Bruno_Diklić.jpg
  • foto1
  • video1
  • Facebook
bottom of page